Technische vertaling

Uw technische vertaling naar een van de Europese talen + Arabisch, Chinees, Indonesisch, Japans en nog enkele andere exotische talen is bij Tekstproduct in vaardige handen. Technische vertaalopdrachten worden door onze native speakers met specifieke kennis op het betreffende vakgebied competent in de doeltaal omgezet. Die specifieke kennis en bekendheid met de terminologie of het vakjargon is onontbeerlijk om een kwalitatief goede vertaling te kunnen afleveren.

In de loop van de jaren heeft ons vertaalbureau een keur aan technische handleidingen, gebruiksaanwijzingen, softwarebeschrijvingen, cursussen, productspecificaties, marketing-gerelateerde artikelen en technische White papers vertaald. Van en naar het Nederlands, Engels, Frans en Duits, Turks, Chinees, Japans, Italiaans etc. en ook tussen twee vreemde talen. Denk hierbij aan Duits-Engels, Sloveens-Italiaans, Chinees-Engels, Pools-Spaans etc.

Medische vertaling

Uw medische vertaling is bij Tekstproduct in goede handen. Wij zetten uitsluitend vertalers in, die zich hebben gespecialiseerd in deze materie. Vaak hebben ze een medische achtergrond en kunnen ze de onderlinge samenhang doorgronden, of hebben ze kennis vergaard door het volgen van gerichte medische opleidingen en bijscholingscursussen. Het is evident dat een medische vertaling een uitermate getrouwe weergave van de brontaal naar de doeltaal impliceert en wij zijn ons daarvan zeer goed bewust.

Onze klanten zijn zowel particulieren, die bijvoorbeeld een medisch dossier vertaald willen hebben, als ook bedrijven die gelinkt zijn aan de medische wereld. Uw medische document, bijsluiter, wetenschappelijk artikel of productbeschrijving vertalen wij vanuit het Nederlands naar de gewenste doeltaal of omgekeerd. Ook zijn vertalingen tussen twee vreemde talen mogelijk. Denk hierbij aan Deens-Noors, Zweeds-Engels, Turks-Arabisch, Estisch-Oekraïens etc.

Daarnaast is Tekstproduct ervaren in het vertalen van labels en teksten ten behoeve van voedingssupplementen/natuurproducten en de cosmetische wereld.

Website vertaling

Door uw website en/of webshop naar één of meerdere vreemde talen te vertalen, creëert u de basis voor commercieel succes in het buitenland. Onze native vertalers zorgen ervoor dat uw website/webshop gelokaliseerd vertaald wordt. Dit betekent dat de tekst wordt aangepast aan het gangbare taalgebruik  in dat betreffende land en de website na verloop van tijd ook gevonden wordt door de zoekmachines.

De vertalingen van een webshop worden door onze opdrachtgevers vaak in een Excel-bestand aangeleverd. Dit vergemakkelijkt de vertaalprocedure, terwijl de vertalingen ook voor de klant eenvoudig in de webshop zijn in te voeren.

Het verdient aanbeveling om websites SEO-vriendelijk te laten vertalen, zodat zoekmachines uw buitenlandse website weten te vinden! Als u ons aangeeft welke zoekwoorden in de brontaal de meeste hits opleveren, zorgen wij voor het passende equivalent in de vreemde taal.

Juridische vertaling

In een juridisch document worden afspraken tot een waterdicht geheel vastgelegd. De vertaling in de doeltaal moet daarvan een correcte weergave zijn. Een verkeerd vertaalde term kan immers leiden tot verschil van interpretatie en in het ergste geval schade veroorzaken. Wij hebben de expertise in huis om de juridische inhoud in de doeltaal te behouden. Voor deze specifieke vertalingen vertrouwen wij op ons juridisch onderlegde en regelmatig bijgeschoolde vertalersteam. Zij zijn native specialisten in de doeltaal, die ervan doordrongen zijn dat de inhoud van het doeldocument exact moet overeenkomen met uw brontekst.

Er zijn veel verschillende juridische documenten. Te denken valt aan identiteitspapieren, jurisprudentie, rechterlijke uitspraken, echtscheidingsconvenanten, statuten, oprichtingsaktes, algemene voorwaarden e.d. Regelmatig komt het voor dat juist hier een beëdigde vertaling nodig is. Kijk daarvoor verder onder ‘Beëdigde vertalingen’.

Beëdigde vertaling

Uw paspoort, geboortebewijs, diploma, trouwakte of proces verbaal, een overdrachtsakte, aankoopakte, uittreksel KvK of ander juridisch document moet vertaald worden naar een andere taal. Veelal heeft u een door de rechtbank beëdigde vertaler nodig voor de betreffende talencombinatie. Ons vertaalbureau kan u daarbij van dienst zijn.

De vertaler maakt een zo letterlijk mogelijke vertaling van het brondocument. Vrij vertalen is niet toegestaan! Niet te vertalen elementen in de tekst, zoals een handtekening of een stempel worden als zodanig beschreven en tussen haken gezet. Het doeldocument wordt, voorzien van een stempel en handtekening + beëdigingsverklaring van de betreffende vertaler, aan het brondocument gehecht en al dan niet aangetekend naar u toegestuurd.

Ons netwerk beëdigde vertalers kan praktisch elke talencombinatie leveren. Laat ons weten welke talencombinatie voor uw beëdigde vertaling gewenst is en u hoort zo snel mogelijk met welke aanlevertermijn en kosten u rekening kunt houden. Het spreekt voor zich dat geheimhouding en kwaliteit gewaarborgd zijn.

Meer over beëdigde vertalingen >

Literaire vertaling

Het vertalen van bijvoorbeeld een boek vraagt verdieping in de materie en een voortreffelijke beheersing van zowel de brontaal als de doeltaal. Wij zorgen voor een vertaling, waarbij de inhoud en sfeer van het boek behouden blijft. Woordgrapjes en specifieke culturele kenmerken zullen in de doeltaal niet verloren gaan. De inbreng van de auteur is van groot belang om het project zo dicht mogelijk bij de stijl van de originele tekst te houden. Wij fungeren als intermediair tussen de vertaler en de auteur. Vragen van de vertaler worden snel en professioneel opgepakt en na overleg met de auteur beantwoord.

Voor literaire vertalingen heeft Tekstproduct een afgebakend team van gekwalificeerde vertalers samengesteld. Zij zijn veelal gevestigd in het land van hun moedertaal. De vertaler van uw (e-)boek, White paper of vakliteratuur verdiept zich eerst in het onderwerp en de sfeer van het te vertalen stuk en onderzoekt bepaalde culturele kenmerken en achtergronden, voordat hij of zij start met de vertaling ervan. Door deze grondige voorbereiding zal de kwaliteit van de vertaling niet onderdoen voor het origineel.

Hulp nodig bij het vertalen van uw tekst?

Neem contact op